wat doen wij

Wat is een PMO?

Een preventief medisch onderzoek (PMO) is een onderzoek gericht op het vroegtijdig opsporen van, al dan niet werk gerelateerde, gezondheidsrisico’s. Dit kunnen risico’s zijn voor zowel de mentale als fysieke gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan werk gerelateerde stress of rugklachten die erger worden, maar ook roken of overgewicht. Tijdens het PMO brengen we al deze risico’s in kaart om vervolgens de werknemers te adviseren en eventueel te helpen om deze te verbeteren. Zo streven we naar meer vitaliteit onder jouw werknemers met als doel langdurige inzetbaarheid.
Preventief Medisch Onderzoek

Waarom een PMO?

01

Verzuim steeds hoger

In het eerste kwartaal van 2022 is het hoogste ziekteverzuim ooit gemeten. Een dag ziekmelding kost gemiddeld 250 euro per werknemer. We kunnen verzuim verminderen en daarmee kosten verlagen door in te zetten op preventie. Als jouw werknemer gezonder en gelukkiger is, dan resulteert dit in minder ziekteverzuim.

02

Aantrekken nieuwe werknemers

Het goed is om te zorgen voor de gezondheid van jouw huidige werknemers, maar het inzetten op preventieve gezondheid is ook erg aantrekkelijk voor toekomstige nieuwe werknemers.

03

Verplichting vanuit Arbowet

Naast dat een PMO veel voordelen heeft voor jouw medewerkers en daarmee indirect voor jouw bedrijf is het ook verplicht vanuit de Arbowet. Artikel 18 luidt: De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop gericht is de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. (bron: wetten.overheid.nl

7 stappen naar vitale werknemers

Stap 1

PMO Samenstellen

Na een telefonische afspraak en het bekijken van de RI&E bepalen we hoe we het PMO gaan vormgeven.

Stap 2

Voorlichting en enthousiasmeren medewerkers

Het is van belang dat zo veel mogelijk medewerkers deelnemen aan het PMO. Door middel van een brochure en/ of webinar leggen we uit wat een PMO inhoudt.

Stap 3

Opsturen vragenlijst

We sturen ongeveer één maand voor de testdag een vragenlijst op naar de medewerkers. Deze vragenlijst willen we graag op tijd ingevuld retour, zodat we het kunnen voorbereiden voor de testdag. In deze vragenlijst bespreken we onder andere leefstijl, fysieke klachten en psychosociale arbeidsbelasting.

Stap 4

De testdag

Onze professionals komen op de testdag op locatie de testen afnemen en de gesprekken voeren. We bespreken de bijzonderheden uit de vragenlijst en de testen. We geven informatie en adviezen en kunnen eventueel zorgen voor een gepaste vervolg interventie.

Stap 5

Individueel verslag

De werknemer ontvangt een verslag naar aanleiding van de vragenlijst, testen en het advies gesprek.

Stap 6

Groepsanalyse

Op basis van de individuele verslagen maakt Live Vital een groepsanalyse over de vitaliteit van de medewerkers. Dit betreft zowel fysieke als psychosociale aspecten. Ook geeft Live Vital advies over mogelijke interventies.

Stap 7

Interventies

Naar aanleiding van het PMO kunnen we interventies aanbieden aan werknemers zowel individueel als in groepsverband.

Basis PMO

Wat is er inbegrepen:

  • Vragenlijst
  • BMI / vetpercentage / buikomvang
  • Bloeddruk
  • Onderzoek bewegingsapparaat
  • Huidinspectie op indicatie
  • Individueel gesprek
Basis

Waarom het PMO bij Live Vital?

01

Ontzorgen

Het doen van een preventief medisch onderzoek kost tijd. Tijd die bij veel bedrijven erg schaars is. Wij zorgen dat het PMO van A tot Z geregeld wordt.

02

Maatwerk

Live Vital biedt een PMO op maat. Op basis van een persoonlijk gesprek en het RI&E bepalen we welk onderzoek bij jouw bedrijf en medewerkers past.

03

Gepaste vervolgstappen

Naar aanleiding van het PMO kunnen we kijken welke interventies er nodig zijn om jouw medewerkers gezonder en gelukkiger te maken. Denk aan het inzetten van een fysiotherapeut, met een diëtist kijken naar het menu in de kantine of bijvoorbeeld een consult met een lifestylecoach voor leefstijladviezen.

04

Professionals op sneakers

Onze artsen en andere professionals zijn sociaal, empathisch en staan hun mannetje. We luisteren, testen en adviseren, maar hebben zeker ook tijd voor meer informeel contact. Zo houden we het preventief medisch onderzoek informatief en leuk

05

Zinvol onderzoek

Door een op maat gemaakt PMO aan te bieden willen we voorkomen dat er teveel of te weinig diagnostiek wordt gedaan die uiteindelijk alleen maar onnodige onzekerheid of juist onterechte zekerheid geeft. Daarnaast streeft Live Vital ernaar om de eerstelijnszorg (onder andere huisartsen) te ontlasten. Dit willen we doen door goede informatie en adviezen te geven en zo een consult bij de huisarts te voorkomen. Ook kijken onze artsen kritisch naar welke medewerkers een vervolg afspraak nodig hebben bij de huisarts.

Wat mijn klanten zeggen